1958. december 5. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

í rá i V BUDAPE8T FŐVÁROű Ti"ÁCSÁNAK YjtéREHAJIÓBI’toTTSÁC-A - ool/2l/l958.-VB. M e g h j v 6 . Budapest Főváros Tanácsának Végrehaj tőbizottsága 1958® december 5-én /pénteken/ 8.3o órai kezdettel a végrehajtóbizotte ágnak a Központi Városházán lévő tanácstermében /V* Városi:áz-u. 9-llo I. em. 121./ ülést tart. /ill. ülés./ Nap? rend: ■ 1./ Jelentés a tanácsülés eudkészitésérői. Kezdési időpont: 8.'3o óra. Előadó: dr. Mikó József. Külön meghívott: A^rus János a VB, hivatali szervezete részé­— P.. , jpy, 4HHH 2./ Bejelentések: Írásban : < A./ Az 1°58a évi Budapesti Ipari Vásár gártt.le lent éa óról, zár- pintér: a zlánred ás ér ól', ~ a g 1959/ évi ..Ipari Vá/ár jnegrenciizésérőli wuierj. ‘beruház ás 7/"ól~és ícö lt a égy é tolj ér o í. /Előadó: dr. „Hajós m . György. -ta^TlÖn meghívóit :arT Vitéz-'András a Vásár ren­dező Iroda részéről,/ B./ Fővárosi Jav itá-Szt roló .Vállalat alapításáról. /Előadó: dr. Hajós György. / ' C./ A Budapesti Nyomdaipari Egyesülés megszüntet és érői és FSv^o sT”^^raaáTpari"'V^lalát_ 'áYap.Y^’á'róY,' /Előacfó: Hr7"W^'WrgyT7 ' D. / Az 1959. év i közié! e désfej le szt esi tervről- /El őa d ó : Gyulai GrézáT’/" Budape st, 1958. december 2. 9 dr. Pongrácz Kálmán s.k* a VB. .elnöke. ra | / ;• rá ■■ .rá ré té// "■ áre i ;•/-''ré' /té .té . '■ / ■ i ||i ■ / rá L------------------- . I

Next

/
Thumbnails
Contents