1958. augusztus 22. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

; . , I BUDA P-J ÜT üÓVÁROS TANÁCSA VÉOK5KAJTÓBIZQTTSAC-A. 1 ool/l4/l958, VB-Titk. ker hivő f # Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtóbizottsága 1958. augusztus 22-én, pénteken reggel 8.3o érái kezdettel a Végrehajtébizottság Központi Városházán lévő tanácstermében /V. Városház-u. 9/ll. I* em, 121./ ülést tart, /lo4. ülés./ Napirend :-•/ Jelentés az 1958, I. félévi költségvetési gazdálkodásról és az adóbevételi terv tcljesit^serol.'"' Kezdési időpont: 8.3o Előadó: Bartos István. Külön meghívottak: Ilorniák Nándor a pénzügyi áb. elnöke, dr. Vikol János az egészségügyi osztály vezetője, dr. Gyalmos János az oktatási osztály vezetője, Szőnyi Jézsef a népmik; ölési osztály h. vezetője, dr. Timár György a pénzügyi osztály h. vezetője, dr. Szilágyi Gábor a pénzügyi osztály csoportvezetője, Engeli Imre rénzügyminis. tórium költségvetési főoszt. vez., Timár Mátyás a Pénzügyminisztérium költségvetési főoszt. vez. 2*/ áelöntés áz 1958. I. félévi lakóépülct-javitási tervek telje- a ft Zs ér ol~. * ' "" ~ ' ' Kezdési időpont: le óra. Előadót Bartos István. VIII122 Külön .meghívottak: Előtérj. Kelemen József a házkezelési áb. titkára, ' , , ——— Beszteri Sánder, az Épitési Igazgatóság vezetője, Percnyi Imre, az épitési osztály vezetője, Kiss György,az igazgatási osztály vezetője. 3. / Be jelentések: Irásb a n : A./ Jelentés az 1958. I. félévi tanácstagi beszámolók crcd- H3hWőrr"3Hvas!F.Tc* TdVeTkc zTTc sz"ánoTóIF cTSEffezTVéTérc. 7^I&ŐTJrI3Ik(5téj3zscír.7r----------------------------------------------------­Külön meghívott: Bognár Ferenc, a mozgalmi csoport vezetője. B./ Jelentés a táppénz-he ly ze t alakulásáról. /Előadó :dr. Vikol János.Z~ "" ................ 0./ Jelentés a tanácstagi választások előkészítés érői. 7^lXc£6T'7í7Zm~£ jTsisT.7 ------------------------------­D, / J 0 lcirtéc a_ _f ov árosi állatégés zs ég ügyi helyzetről. 7*"21 őadci:* dr7~ ÜTké" j"ózsef7/ Le ~ Jj

Next

/
Thumbnails
Contents