1958. február 7. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

fa ! BUDAPEST P JVrJíOS TűT.-OSÁlDtK VEGREEí* JTÓBIZOTTSÁGA. 4 ' Elc­\ ool/2/1998/VB-Titk. terj JLr. £ =fe=J=X=&»♦ ‘ ~~ s*"’^ Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtóbizottsága 1956. február 7-én, pénteken reggel 8.3o árai kezdettel a Végreha jtóbizottság- nak a Központi Vároeházán lévő tanácstermében /Városház-u,9/11 • 1. em. 121./ ülést tart. /92. ülés./ N 1./ A budapesti elsőfokú zeneoktatás általános helyzete. Kezdési időpont: 3.3© óra. Előadó: Vajda Dezső, Külön meghívottak: Földes Mihály, a népművelési áb., Kóbor Antal, osztályvezető a Művelődésügyi Minisztérium, Iraai Vera igazgató, a zeneiskolai szervezet, Gyalmos János és Keszler Pál, a VB. hivatali szervezete részéről. 2*/ á VB. munkaügyi osztályának^ szervezeti és működési szabály­zata. Kezdési időpont: 9.3o Előadó: Mosonyi Ede. Külön mc, :Ii:l-/ott" k: Ormai Áppádné, a munkaügyi áb., ^ Osóder Sándor OBZtályvezető a munkaügyi minisztérium, bzénási Márton és Soós Antal a VB, hivatali szervezete részéről, 3• / |^«|ámoló a Fővárosi Idegenforgalmi Hivatal 1957-lk évi ;qun­Kegdési időpont: lo.lo óra Előadó: Vitéz *ndrás. Külön meghívottak: Révész Fereno, az idegenforgalmi áb,, Jakab Sándor főcratályvezető a KFM., Kiss György, a VB, hivatali szervezete részéről. 4. / Javaslat „a kisajátítások kártalanít dal értékének megállapí­tására. Kezdésj időpont: 11 óra Előadó: dr. Kiss György. Külön meghívott: “ pénzügyminisztérium képviselője. f Á v- — ................ — . ii. , ---- ----------------------­.. tó _.

Next

/
Thumbnails
Contents