1952. december 26. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

257

i i ■ i téri v>: delet ol i„ j . . ateszem a kérdést, i,o,„ '/é ve.- a.jt íbizo 1. tné elfog- d­« “e ■ L: : ::0. V' s : : ->1 >. i. [ fontot, 1 0­' 2;- el 1 t .. >o : , to l li.t. . 3: !li+'s t? j | /I n!/ .... uy:l n 1..0: : y . j „i.;o t tározat. Most rövid szünetet tartunk. / 10 óra 19 perc./ Szünet utón . /: Az elnöki szókét Pesta László, a Végrehajtóbizottság lnök_-v helyettese foglalja el.:/ Elnök: Tisztelt Végrehajtóbizottság! Az ülést foly­tatjuk. Rátérünk a napirend 2. pontjának tárgyalására: Jelentés a dolgozók iskoláiról. / 10 óra 32 perc./ Az előadó Temesi elvtárs. Van kiegészítés? /Kincs!/ Ha nincs, akkor köv tkeznek a kérdések. B o u s i k : Att szeretném megkérdezni, hogy ez a jelen­tés az osztály ellenőrzése alapján készült-e? Hány iskolát ellenőrzött le>az osztály? n jelentés azoknak a tapasztalatoknak az alapján készült —e, amelyeket az elvtársak az ellenőrzéseik során szereztek, vagy pe­dig a kerületek jelentéseiből lett összeállítva? ) K o ó s : A jelentés 4. oldalé, ak közepén az van, hogy: " A jövőben a dolgozók iskolainak sz rvezési munkálatait és a lemorzso lódás megakadályozásét 3ullyal u kerületi tanácsoknak, mint tömeg3zer- vezetnek kell végeznie ..." A Városi Tanács oktatási osztálya eb­ben a tekintetben milyen módszerbeli se itséget fog nyújtani a kerü­[ ; leti tanácsoknak, annak érdekében, hogy ezt a fi adatot el tudják vé­gezni? I V i •• •' • n é : Az első kérdésem az, hogy v _n-eaz osztály­nak kimutatása arról, hogy a dolgozók hány százai kának kellene a továbbképzésben résztvennie. A másik kérdésem: Van-e általános tanú­é ldai színvonal-emelkedés a dolgozók iskolájában? A harmadik kérdésem: I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­H ~ ' | » -in> V _ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________— *------------------------------------------------------------

Next

/
Thumbnails
Contents