A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 3. 1976 (Debrecen, 1976)

IRTOKLEVÉL '.Mi Í V AZ IDEIGLENES NEMZETI KORMAWNAK A NAGVBIRTOKRENOSZER MEGSZŰNTETfiSÉÍÖL ÉS A KÖLDMÍVBS NÉP FÖLDHÖZJUTTATASAüÓL SZÓLÓ «00/1945. M. E SZÁMÚ. DEBRECENBEN, 1945 MÁRCIUS 15-ÉN KELT RENOELETB ALAPIÁN Mí=íiAsCIMfcsa* ALUTTATOTT KI ttswns&rcíw-0en bíridkkvtl ünmpéíyrsesr шх««tja а binokszerzó »am» jogát, bogy a nemzet által adm «agaikat bábvrhteimui ШМ>а. Köteles azon a maga ét as egész semzet 1екдае&е<3*$& szolgáló mödoa gawLi&odai is а mxte letekbe» dóét tetettelek« betartani A birtoktestei a juttató« ÍRgatiaa tkvi wkjdoojogéaak megtett* zésért fai szolgál к* ... . h>o %^ё6тл£*г. w У9 Ш-ШтшШ I д j t ^^И^НрНИнМдНрД 1НЙЯЯММ 1976 I I

Next

/
Thumbnails
Contents