A Győri Püspökség Körlevelei, 1965

Tartalomjegyzék

tárgymutató az 1965-ben megjelent körlevelekhez VI. Pál pápa a zsinatról és a békéről 24.- Jézus Szive tiszteletéről 30. II.Vatikáni Egyetemes Zsinat 4.ülésszaka 34. "- befejezése és gyümölcsei 50/51,54. Magyar Püspöki Kar a liturgikus reformokról 7/8.- a 2. világháború befejezéséről 23/24.- szilveszteri szózata 56. ir.Bánk József segédpüspök kinevezési bullája, es fakultásai 8. Ad int.Ord. misék 31,51. anyakönyvi bejegyzések keresése 14,53. aranymisések 13. Áll.Egyházügyi Hiv, fogadásai 52. állomáshely változtatása 31. árvizkárosultak segélye 29/30. Befizetések teljesítése 48. betegek olajának vitele 36. n províziója 47. bérmakörut 11,17 . biztosítás megújítása 1,13. böjti fegyelem 10,52. Collectio Rituum-hoz észre­vételek benyújthatók 16. Directorium szétosztása 52. Egyházközségi képv.testületi mandátumok meghosszabbítása 27. esperesek szerepe,feladatai 37. Fakultások megújítása ^ 51. felmentési taxák beküldése 31,51. felterjesztések módja 2 28. Gyűjtések beküldésé 20,49,51. Halálozás 14,23,39,50,53. halotthamvasztásról 27. házasságkötéskor-előzetes polg.házasság 26.-esti mise mondható 20. hitoktatás-beiratás 23/24.-buzditás ^ ^ 35.-hittankönyvek szétküldése 38. -óradijak elszámolása 12529. húsvéti áldozás ideje 9.-gyertya rendelhető 13. Irattárak gondozása 28. Kát.gimnáziumba felvétel 48. kántor-képzésre felhivás 52.-munkaszerződése 36.-tanfolyam Bp./20/,Győrött 37. kegykép ünnepe Győrött 11. kj.sajátitási törvény 49. konkurzus 19. koronák tartása 18,36. költségvetések beküldése 48. könyvajánlás 29,33,49,53. könyvtárosságra pályázat 38. Lelkigyakorlatok 25. lelkigyakorlati részvétel 21. levéltárosságra pályázat 38. liturgikus reform 6,10,16,20, 37,40. Mensa communis 28. Nagyheti szertartások 17. nyugdíjazás 1*3,32. Ólajszentelés 20. oltárok tisztasága 28. Papi öltözék 26. papszentelés 25,31. paptestvéri szellem ápolása 31. pályázat plébániákra 13,33. pápakoronázási mise 27. plébánosi vizsga 12,18,26,49. püsp.helynök és irodaigazg. kinevezése 32. Rendelkezések végrehajtása 18. Segélyek kérése külföldről 18. suspensio 22. Szabadság bejelentése 32. számadások beküldése 12. személyiek 10,12,22,32,38,49. szentségi böjt uj rendje 9. szobrászművész ajánlása 53. Templomfütésre ajánlat 14. teol. ismétlővizsga 12. triduumok tartása 11. tömjén beszerzése 22. Urnapi körmenet 27. Várakozó szoba létesítése 32. vételre ajánlatok 50,53.

Next

/
Thumbnails
Contents