A Győri Püspökség Körlevelei, 1964

Tartalomjegyzék

Tárgymutató az 1964-ben megjelent körlevelekhez VI„Pál pápa "Sacram Liturgiám" motu proprio-ja 8. Apostoli buzditása a kér. egységért 22. Magy.Püspöki Kar körlevele a liturgikus reformokról 9/10, Szilveszteri szózata 33. Dr.Bánk József segédpüspök kinevezése,felszentelése 28. '1 1 1 - a • . * \d int.Ordinarii misék 19,32. anyagi ügyek felterjeszté­sének módja 15. anyakönyvi bejegyzés keresés 7,16.-másolatok beküldése 3. "Áldott legyen a Vigasz­taló Szentlélek!" 18. áldoztatás uj formája 18. Bérmakörut 1,11,18. böjti fegyelem 1. Directorium szétosztása 33. Egyházügyi főelőadó foga­dónapja 15. Fakultások megújítása 32. felmentési taxák beküld. 19,32. futószőnyeg kapható 7. Gyűjtések beküldése 12,29,32. Hadköteles férfi alkalmazáaaPO. haláleset anyakönyvelése 20. halálozás 6,7,21,30,33. hitoktatás - megkezdése 22.-óradíjak elszámolása 2,16. húsvéti áldozás ideje 1.-gyertya rendelése 7. Idegen állampolgárságú pa­pok bejelentése 24. Jövedelemadó papoknak 24. Kát.gimnáziumokba felvétel 32, Kántortanfolyam Bp-en 12. Győrött 23. kegykép ünnepe Győrött 2. konkurzus 11, koronák tartása 12,23. költségvetések beküldése 29. könyvajánlás 7,17,21. külföldi utazá,s 4,23. Lelkigyakorlat tartása 14, lelkigyakorlati részvétel 5. Liturgikus reformok:-áldoztatás uj formája 18. -"Sacram Liturgiáin" mp. 8. -Proprium Hung.-ban változások 10. Május 1-én felm.abst.alól 12. motorkerékpárok bejelent. 4, műemlékek védelme 29. Nagy.heti szertartások 10. nyugdíjazás 6,26. Olajszentelés 11. oratio imperata zsinatért 22. Papszentelés 14,19. plébánosi vizsga 2,19,29. polg.házasság előtt egyházi házasságkötés 19. póstafiók megszűnése 5. Propr.Hung.-bán változás 10. Recollectiok tartása 22. Segédlelkészek javadalma 4. suspensio 13. szabadság bejelentése 19. számadások elkészítése 3. személyiek 6,13,16,20,26,30. szentségi böjt misézőknél 14. SzTK-egyházi alkalmazottaké 29.-nyugdíjas papoké 13. Telefonszámok/Egyhm.Hat./ 5. temetőkről adatszolg. 15. templomi ünnepségek 3. teológiai ismétlővizsga 2. triduumok tartása 1. Urnapi körmenet 14. Vámtarifa 4. Egyházi Szeretetszolgálats üdülési lehetőségek 9/10.

Next

/
Thumbnails
Contents