A Győri Püspökség Körlevelei, 1963

Tartalomjegyzék

tárgymutató az 1963-ban megjelent körlevelekhez XXIII. János pápa 7üzenete a magyar katolikusokhoz ........................................ 1.-elhunyta ............................................................................... 19,21. VI. Pál pápa -megválasztása...............................................................................................23.-üzenete a magyar katolikusokhoz ............................................. 27.-részvéte a tatabányai szerencsétlenség alkalmával 36. Megyésfőpászturunk -részvétele a II. Vatikáni Zsinat 2.periódusán 28.-szózata a zsinatról hazatérve ................................... 34. Ad int. Ordinarii misék 25,36. Anyakönyvek visszaszál­litása ................................... 16.-i adatok keresése . . 33.-i másolatok beküldése 7. Áll.Egyházügyi Hiv. uj cime 17. Állanaó lakhely bejelentése 30. Bérmakörut .................... 4,11,26,28 Bi ztosítási kockázatvállalás kiterjesztése .................... 6. Bö jti fegyelem....................................3. Di rektórium szétosztása . . 38. Dokforráavatás ...... 26. Esküvői szertartás zsoltára 26. Épitési vállalkozó költségei 17. Fakultások megújítása .... 36.-nyilvántartása .... 6. Felmentési taxák beküldése 25*37. Fényképezés Üzletszerűen tilos 26. Gyűjtések beküldése 13,25,2937. Halálozások . . . 9,14,18,32,38. Halottak napján esti mise 29. Harangozás nem egyházi teme­tésnél tilos.............................17. Házadómentesség..................................14. Hitoktatás-Hittankönyvek szétoszt. 30.-megkezdése....................................28.-ó radijak elszámolása . .4,17. Honvédelmi hozzájárulás 31. Húsvéti áldozás ideje , . 3. Intentioskönyv vezetése ... 5. Jövedelemadó ....................................30. Ka rácsonyi vigiliaböjt ... 36. Kát. gimnáziumba felvétel 37. Kántorképző Budapesten ... 13.-Győrött .........................................29. Ke gykép ünnepe Győrött ... 4. Keresztut állításához felha­talmazás .........................................25. Konkurz us ...................................12 Ko ronák ..............................................29. Költségvetések elkészítése 30. Könyvajánlás . . . . 10,15,33,40. "rw-n-__0i befizetések . . 25*37. x^-aöldi utazás .................... 31. Le lkigyakorlat meghirdetése 16. -részvétel igazolása . . 8. Nagyheti szertartások ideje 11. Nyugdíjazás .........................................31. Ola j szentelés ....................................12. Oltárkő-rendelés ......................... 26. Or gonajavitásck bejelentése 17. Papszentelés ......................... 5,16,25. Pl ébánosi vizsga .... 4,16. Rekóllekciók tartása . . . 28. Szabadság bejelentése .... 26. Számadások elkészítése ... 5. Szekrény eladó....................................18. Sz emélyiek 9,14,17,26,32,33. Szent József neve a kánonban 1. SZTK-bejelentés megkönnyitése 16. -háztartási alkalmazottak 13. Tatarozások bejelentése ... 7, Teherautó használata .... 12. Templomellátó Csoportnál munkák ................................... 8. Teológiai ismétlővizsgák . . 5. Triduumok tartása ......................... 3. Űr napi körmenet ...............................16. Vé grendeletek kiegészítése 13.

Next

/
Thumbnails
Contents