A Győri Püspökség Körlevelei, 1962

Tartalomjegyzék

T ÁRGY MUTATÓ az 1962-ben megjelent körlevelekhez Ad int.Ord. misék .... 19,36. külföldi' rendelések .... 33. Anyakönyvek mikro lil- Lelkigyakorlatok .... 15. .. , mezese.. . 3^,^8. lelkigyakorlati részvétel 6. Anyakonyveles polg. ha- ^ sasságu^ szülei gyér- Mise rubrikáiban változások lékéinél ...... 33. - állandó részek---. .' . 30. An yakönyvi bejegyzések _ változó részek . . . 15,30 keresése . . . . , 13,20,27. _ dallamok,intonációk 3. Kldoztatasa betegeknek 25. _ defektusok 31. „ .. . , , . - . . . . - templombucsu ünneplésekor 25. Befizetések teljesítése műemléki berendezések betegek áldoztatasa du. . . 25. védelme............... 4. béke, leszerelés . . . > • 21. műszaki ellenőr alkalmazása 37. bermakorut .... 2,10,23,28. ^Mogitág Nagyheti szert, ideje . . 10.- járási fiókok kezelik 4.. névtárhoz adatszolgált. . 32.- kar3 elentes módja .. 5. nyugdíjazás .7, 17,26,34. nyugdljkieg^szi tnere . 17. nyugdíj j árulék uj megálla­- kötvények megújítása . 25. * pitása . .34 böjti fegyelem........ 1. y ^ .............. bú csú Olajszentelés.......... 11.- napi munka felajánlásra 9. Papszentelés ...........15,19.- napi szenvedés . . . 32. plébánosi vizsga . . . 2,19. búzás zen ..elő.......... 11. polg, házasság igazolása „ , r egyházi házasság előtt 12. f.... 16,29. püspöki helynök kinevezése 19. Direktórium szétosztása 38. - bérmálás! fakultása 28. Egyházközségi képviselő- Rekollectiok tartása . . 23. testületi mandátumok megho sszabbit ása . . . 16. Suspensio . . . . . . 38. Épületek: tatarozása ... 37. Számadások készitése . . 6. személyiek: 7,12,17,26,35,39. fakultások acgujitása . . 36. szilveszteri perselyezés 36. felmentési taxák beíiz. . 19,36. SzTK „ .... , , , - uj bejelentési eljárás 5. byujh. szerzeteseknek . 34. - nyugdíjas alkalmazottak 34. halálozás: . . . 13,19,27,35 ,39. Teherautó használata . . 12. Halottak napján esti mise 32. teol. ismétlővizsga . . 3. Ilit ok tat aj? triduum tartása ... 1.- m gke zaase.......... 25.-k önyvek szétosztása . 33. tj-ípví kv&v ^ ao-óradijak elszámolása . 2,17. ürnani'kö "net * ic* Húsvéti áldozás ideje . . 1. Urnapl l£0—-net • • • • «. Jézus Szive ünnepének át- II. Vatikáni Egyetemes Zsinat helyezése.......... 9. - írna a zsinatért 5728. T, . . ... xr - körlevél: 1962.IX.11. Karácsonyi vigiliaböjt 36. 1962.XI.26. kát. gimnáziumba felvétel 37. kántorképző - Budapesten 16 Collectio Rituumról püspök­- Győrött 24. kari körlevél: 1962.IX.11. kántorok nyilvántartása 33. kegykép ünnepe Győrött 2. Vagyonkezelési Szabályzat: keresztjáró napok .... 11. 450/1962. II. 23. konkurzus .......... 12. ko ronák tartása .... 24. könyvajánlás 8,14,39.

Next

/
Thumbnails
Contents