A Győri Püspökség Körlevelei, 1961

Tartalomjegyzék

TÁRGYMUTATÓ az 1961-ben megjelent körlevelekhez Ad int Ordinarii misék 2,23 38. anyagi támogatás hivektől 18. anyakönyv-' 'bejegyzések keresése 6,32.- elsőáldozás bejegyz. 34.- index készitése 34*- másodpéldányok beküld, 4. Békéért ima 29,34. bérmakörut 3,13>23. binandi fák.köznapokra 38. biztositás- avulásmenteseég 39.- megujitása 31.- kárjelentés 31. böjti fegyelem 1. breviárium rendelés 31. Direktórium 1962-re 43. Egyházi ruhák készittetése 35. egyházközs.költségvetés készitése 7,39. egyházmegyei járulék emelés 9. elsőáldozás- anyakönyvi feljegyzése 34.- ideje f.évben 20. engesztelő ima kiegészitése 15. esperesi- értekezlet 7.- koronák ‘ 30.- vizitáció 12. épületek tatarozása 11. Fakultások megujitása 38. Gimnáziumba felvétel 39. Grősz József érsek- aranymiséjé 27.- halála 33. gyertyahulladék gyűjtése 31. gyűjtés szerzeteseknek 35. Halálozás 14,22,26,32,36,40. hitoktatás- megkezdése 30.- éradijak elszámolása 4,20.- óradijak visszafizetése 35.- hittankönyvek 35. húsvéti szentáldozás ideje 1» Intentiok kiadása 40. javadalmazás papságnak 9. Jézus Vére litánia 1., Kántorképző Budapesten 21. Győrött 31. karácsonyi vigiliaböjtről 38. kárjelentés Biztosítónak 31. katolikus gimnáziumba felv. 39. kegykép ünnepe Győrött 3. kegytárgyakkal üzérkedés 24. keresztut megállása 13­konkurzus 15. kórházi beutalás módja 21. koronák tartása 30. könyvajánlás 17,32,37,41. könyvtárhasználat 20. körmenetek 15. Lakásokról rendelkezés 16. lelkigyakorlati részvétel 5. lelkigyakorlatok ideje 20. litánia Jézus Véréről 1. liturgikus rendelkezések 27-^29. Nagyheti szert,ideje 1,12, nyugdíjazás 25. nyugdi jj árulék- uj megállapítása 10.- fizetése tp.pénzt-ból 24. Olajszentelés 13. Papság javadalmazása 9. papszentelés - 20,23. Pásztoriban anyakönyvezés .40. pénzek beküldése 38-39. plébánia átadási jegyzkv, 11* plébánosi vizsga 4,24,36c pótleltárak készitése 34. pro populo misék végzése 2. Propr.Hung-ban változás 27. Rekollekciók tartása 30. rorate misékre engedély 28. Szabadság bejelentése 12. számadások elkészítése 39. személyiek 5,13,17,21,22. 24,32,36,39. szilveszteri szózat 42. szobrok javitása 24. Taxák beküldése 23,38. telekkönyvi szemle beküldése 39 temetőkről jelentés 4. templompénztár kezelése 10. teol.ismétlővizsga 4. tiltott könyvek olvasásához felmentés 23, j Üdülés papoknak 17. .Fontosabb körirat; Nyugdijkiegészitő biztositás papoknak; 1010/1961.V.15.

Next

/
Thumbnails
Contents