A Győri Püspökség Körlevelei, 1960

T Á R G y M U T A T Ó az 1960-ban megjelent körlevelekről A szentmise és a breviárium uj rubrikái .......... 32-56. Ad int.Ordinarii misékről • Lelkigyakorlaton résztvevők 3. jelentés ..... 13,31. Leltárak készitése 7,25. Áldoztatss délután Leo-ima mikor hagyható el 17. misén kivül .... 13. , . Anyakönyvi bejegyzések Májusi 1 miserend .... 6. keresése ‘ 18 2Q Májusi rekollekci^ .... 6. ’ Misestipendiumok kezelése 10. Bérmakcrut .......... 1.6,13. Munkabérek kifizetése. . . 3. Böjt i fegyelem ....... 1. Műemlékvédelmi tudnivalók 21. Bri ndisi Szt. Lőrinc ,, , ,. . , , , ni iinnpnp o Nagyheti szertartások J p * ' ; ' ' ideje..............5. Celebret meghosszabbitása 25. Nagypénteki könvörgések Ecclesia. Szcv. segélye . . 14. .. szövegében változás . 5. Eucharisztikus Világ- Me te“®re /ejegyzések . Kongresszus .... 6,17. TT visszaigazolasa . . . 25. Excardinatio. elbocsátás 3,22. rüdgu.lJ , Ny.bízottság á-tszerve­Fakultások megujitása . . 31. zése................14. Fe lajánlóima Jézus Sz. Nyugdijazások . . .22,28. Szivének,módosulása 5. Nyugdijjárulék fizetése 26. Halálozások........8,14-» 23. Olaj szentelés........... 6. Hús véti szentáldozás ideje 1. Orgonáról adatok .... 25. hitoktatás Papszentelés ........10,14. hit okt.felügyelők 32. Pénzek beküldése . . 10,20,25* óradijak elszámolása 2,11. 26,31. templomi katekézis 19. Plébánosi vizsga 2,14,22. Iskolanővérekhez felvétel 20. Rekollekciókon részvétel 19. Karácsonyi vigiliaböjt . 31. Stipendiumok kezelése . 10. Kát.gimnáziumokba felvétel 32. Suspensio . 14,28,32. Ká ntorképző Budapesten . 11. Személyiek 4,7,11,12,14,22, (jyoroT ü • • • • 20 Kegykép ünnepe Győrött . 2. Szentóra végz ésére búcsú 5. Keresztelesi szertartás Szirénák ellenőrzése . . 21. szövegében változás 19. Konkurzus . ............. 9. Taxák beküldése .... 31. Ko ronák tartása ........ 20. Teológiai ismétlővizsga 2. Kö nyvajánlás . . . . 12,15*32. Történeti adatgyűjtés . 7. Körmenetek bejelentése . 2^. Űrnapjár. körmenetek• • . . 9. Lakásrendelet . . .... 26. Végrendelet készitése . 27. Lelkigyakorlatok .... 9* Viharkár bejelentése . . 26. Kcriratok; Anyakönyvek mikro fi Íme ré se : / 3 4 '/1960. II. 17. tgyészi dij beküldése* 2210/1960. X. 26.

Next

/
Thumbnails
Contents