A Győri Püspökség Körlevelei, 1959

Tartalomjegyzék

T árgy mutató az 1959-ben megjelent körlevelekről Rituskongregáció: Bőid.XI Ince pápa ünnepe Magyarországon . . 1 Rituskongregáció: Instructio a szent zenéről és liturgiáról 29-33 Megyésfepásztcy köszönetnyilvánítása . .................... 16 Ab stinentia alól felmentés Kántorképző tanfolyamok 12,16. május 1-én ...... 10 .. Kegykép ünnepe Győrött . . 1 Ad int Ordinarii misékről Kisiparossal építtetés 11. jelentés .........14,25. Konkurzus ............. 10. Anya könyvi bejegyzések Korábbi állomáshelyek keresése ........ 15,24. látogatásáról ... . 14. Bete gek ellátása ... 26 Könyvajánlás . . . .5.9 ,11,28. Bérmakörut .... 1, 6 14 Könyvrendelés külföldről 12 Böjti fegyelem ..... 1. Lelkigyakorlatok ... . 11. Búcsúk engedélyezése . . 20. Lelkigyakorlati részvétel 3. Directorium ..........2,26. Mise stipendiumok .... 33­Egyh ázmegyei járulék fi- Munkaszerződés háztartási zetése ............ 21. alkalmazottak . . . 28. Elb ocsátás egyházmegye- Műemléki épületek tatarc­ból . . . . . . 5,11,18. zása ... . . 8,26 Eucharisztikus Papi Nagyheti szertartások Társulat ajánlása ... 6. ' ideje ...... . . 6 Építkezések tervezése 8 11. Nyugdíjazás ........... 5 Ép ületek karbantartása 26 Nyugdijjárulék befizetése 22 Fakultások megújítása 25 Olajszentelés , ......... 6 Felaj ánlott földek köz- Papszentelés . . . . 13,15 tartozásai ........ . 27 Perselypénzek kezelése . 8 Föld ingatlan jövedelem- beküldése .21 25. adója . . . . , . 7,27. Plébániaátadási jegyzőkönyv 22 Földingatlanok és TSZ . . 7. Plébánosi vizsgák . 2,13,17. Golyóstoll használatáról 28 , Reverzális kiállítása ... 15 Halálozások ....... 8,18. ^ Sajtójogi rendelkezések 14 Harangbiztositás . . . 24. Suspensio et excomm ... 5 Háztartási alkalmazottak Stóladijszabás ..... 33. munkaszerződése ... 28 Személyiek 3,6,11,17,28. Hirdetések aló1, adott fel- Szentszéknél változások . . 5. mentések tudomásulv 2. Szilveszteri perselypénz 25. Hitoktatás Szolgálati lakásba költözés 8. óradijak elszámolása 2,13, SzTK bejelentés szorgalmazása 24. pontos ellátása ... 16. ---- kántoroké . . ... 7 Hús véti szentáldozás ideje 1. szülők tagsága .... 27­Istentiszteleti imák Taxák hj megállapitása . . .33. használatáról . ; . . 10. Templomi gyűjtések..........21. Ka nonoki kinevezések . 3, Teológiai ismétlő vizsgák 2. Karácsonyi vigiliaböjt TSZ és egyházi ingatlanok 7. alól felmentés ... 25 Urnapi körmenet 12. Katolikus gimnáziumokba felvétel ... , a . 2,26. Püspökkari körlevél szilveszter-estére ... . 34. Fontosabb kör irat öles Állampolgári eskü letételei 878/1959,sz. HittanbeiraTSs időpontja: 1200/1959. sz. Egyházközségi képviselőtestületi mandátumok meghosszabbi- tása 337/1959 egyhk.sz

Next

/
Thumbnails
Contents