A Győri Püspökség Körlevelei, 1958

Tartalomjegyzék

TÁRGYMUTATÓ az 1958-ban megjelent körlevelekről. XII. Pius Pápa elhunyta ..................................................................... 24. XXIII. János Pápa megválasztása . ......................... ..... 25*27. Me gyéspüspök aranymiséje ................................................................ 17,21. Ad. int. Ordinarii misék- Munkavállalói szerződés ről jelentés .... 15,31. kötése 30. Anyakönyvi kivonat kül- Hagyheti szertartások . . 7. . folare *uldese ... 29. »H|” temere-' értesítés . . 32. Bérmakcrut..........................1,7,15. nyugdíjazás............................... 13. Bö jti fegyelem .... 1. olajszentelés.......................... 7. Ce lebret kiállítása . . 30. Pannonl)almi főap(St bene_ Directorium 1958. évre 2. dikálása .......................... 7. Fakultások megújítása 31. igaz?^Vdny..................... 30. Urlrtrpfnr-ni iLatlanok Papszenteles................................12,16. me ^áí?ása g ? . 2. Pályázat plébániákra 4,13,16. & ^ Perselypenzek, járule­Hagyatáki leltározás 30. kok beküldése .... 26,31. Halálozások . . . 4,7,13,26. Plébánosi vizsgák . , . 3,13,25. • • • 29’ - Ségorság házassági akadálya 29. beiratasok .................... 15,26. Szabadállapot kimondása 29. ór adijak elszámolása 3,20. Személyiek 4,13,16. Húsvéti szentáldozás 1. Szolgálat', lakásba költő­Kanonok! kinevezések 4,16. beiele^flsek^3 10' karácsonyi vigiliabcjt 31. mii, “e3eientesek. , katolikus gifináziumokba í ofoglalkozasu kántoroknál 25. fchrp+oi o személyi változáskor 10,25. nántorképzé tanfolyam:" ' TempH“?Hf<5 °S0p0rt l6. oíaíápío............................12’?i' Templompénztéri kiutalások ke gykép innene*Győrött* l! . felterjesztése ... . 32. Konkurzus \ . 9. Teológia1 ismétli vizsga 4. Könyvajánlás .................... 6,32. Tűzbiztosítások íelulvizs­* 0 gálasa 10. Lakáshasználati szerző- TüzfigyelŐi szolgálat . . 15. dés felbontása ... 30. TT .' , .. , 0 Lelkigyakorlat .... 9. Urn8pl kCrnlenet..................... 9' Le lkigyakorlati részvétel 9. u ^ to Lourdes 100. évfordulója -1. Vasúti igazolvány .... 1*. Püspökkari körlevelek. XII. Pius Pápa halála 24. Országgyűlési választások ........................................................... 28/29. Lo urdesi szentév 28/29. Szilveszter-esti szózat 31. Fontosabb kórirat: Templomi katekézis, ministránsgárdák, filmvetítés 666/1958.sz. > i í

Next

/
Thumbnails
Contents