A Győri Püspökség Körlevelei, 1954

KEDVES HÍVEK! A rendkívüli hosszú tél az idei tavasz beálltával ne­héz feladatok elé állitja fölőmives híveinket, ab elkésett'munkákat nagy szorgalommal és fokozott gondossággal kell pótolniok, hogy t le­gendi kenyér jusson minden magyar ember asztalára, 3izunk népünk hivatástudatában, de bizunk vallásos hitébe is, amellyel- munkáját végzi és megszenteli. • Az írás szerint a természet ingyen táplálja az ég mada­rait, az erdők vadjait és ingyen ruházza a mezek liliomaitj csak az ember nem hagyatkozhatik a természet ingyen adományaira. Neki. orv; adott az Isten és két erős kart, hogy a földtél kivívja magánam ~fede­lét és ruházatát, éspedig nemcsak annyit, amennyi a fizikai élet fenn­tartásához kell, hanem azt a többletet is, amely az Isten képére meg­alkotott ember kulturális és vallási igényeinek kielégítéséhez szüksé­ges. És mindig többet kell termelni ugyanazon a darab földön, mert az emberiség szaporodik, a föld területe pedig nem növekszik, |Ami a hábo­rú előtt elegendő volt a magyar rónákon, azzal ma ma. nem elégedhetünk meg, hisz népünk is jobban akar élni|. Azt a többletet pedig, amelyre szükségünk van, nem rablógazdálkodással kell kitermelnünk, hanem sze­retettel. Mert a földet,, a'drága magyar anyaföldet szeretnünk ke] 1 és szeretettel kell azt ápolni, gondozni, védeni. Védeni a záporozó esek ellen, hogy el ne hordják termékeny humuszát, ápolri, hogy a gye és gaz ne szijja ki nedveit» pótolni kiaknázott erejét és akkor a h lás anyaföld százszorosán fizé't. 'Dé szeretnünk kell növényeinket és álla­tainkat is, amelyeket az TJr szolgálatunkra rendelt. Nekünk adta p ümol- csüket, húsúkat, gyapjujukat, de eszel szemben reánk bizta gondozásu­kat. • ' 'l Még valami szükséges, ha többet akarunk termelni: á tanulékonyság, mert aki nem okul és nem tanul, a földnek művelésében és a rokon munkákban, a* elmarad» é&« -az&gyenkezve fog- állni haladó szomszédaink eredmény «-i mellett. Hallgassátok meg tehát, kedves Földnives Hiveink, a szakemberek tanácsát és fogadjatok meg a »/*

Next

/
Thumbnails
Contents