A Győri Püspökség Körlevelei, 1942

Tartalomjegyzék

TÁRGYMUTATÓ. Lap. Apostolicae Sedis litterae, decreta: De cautionibus in mixtis matrimoniis praestan­dis 3, — decretum de alumnis adminttendis in Seminarium vel in familiam Religiosam 3, — instructio de fidelibus exhortandis ut missae Sacrifitio frequenter ac devote intersint 1, — Opus Pontificium Vocationum Sacer­dotalium 31, — singulis sacerdotibus Eucharisticum Sacrificium celeb­rantibus, altaribus privilegiati facultas ad annum tribuitur 31. Actio Catholica: A C. nyomtatványai költségéhez hozzájárulás 46, — A. C. 1942/43. évi munkatervének megvalósítása 49. Anyakönyvi adatok keresése .... . . 10, 24, 39, 47, 53 Alapítványok (mise-) illetékügye ..... 34 Balics Lajos családi ösztöndíjra pályázat 23, 52 Betlehemesek (Magyar) ajánlása .... 52 Binandi facultas megújítása ..... 51 Böjti fegyelem enyhítése .... . 44 Commune Summorum Pontificum ..... 44 Egyházi intézmények létesítése telepes községekben 4 Egyházközségi épületek tűzkár elleni utánbiztosítása 34 Ének (egyházi) ápolásáról főpásztori szózat 27 Éjféli mise időpontja......................................................... 5F Főpásztori szózatok ....... . 11, 27, 41 Gyermekotthonok (nyári) ügye ..... 19 Hadigondozási vasárnap ...... . - 34 Halálozások ..... . . . . . 23, 46, 52 Harangozási tilalom kérdése ...... 44 Hitoktatói óraszámok bejelentése . 9 Hitvallás szövege . . 18

Next

/
Thumbnails
Contents