A Győri Püspökség Körlevelei, 1918

Tartalomjegyzék

<3 TÁRGYMUTATÓ. Lap Adimplementum praecepti paschalis . . ... . . . . . 12 Adományok (különféle) 1917-ről .......... 48 Anyakönyvi kivonatok (tartalmilag egyező) .... .... 20 Automobilok bántalmazása gyermekek által ........ 24 Beiratási dij szedése ............ 72 Békepápa-jelvény ............ 25 Békéért ájtatosság Jézus szentséges Szivéhez . . . . .... 51 Bérleti szerződésekben bíróság kikötése ........ 74 Bérmakőrut ............. 67 Böjti rendelet 1918-ra ........... 11 Családi pótlék (lelkészi) tárgyában kiadott miniszteri rendelet . . . . . 20 Collectae imperatae ügyében változás ......... 83 Corrigenda in off. editione Codicis Juris Canonici ....... 4 De instituto pontificio studiis rerum orientalium provehendis ..... 2 De s. Congregatione pro Ecclesia orientali ........ 1 Egyházi adó fizetése tárgyában miniszteri döntés ....... 74 Egyházi épületek rézanyagának igénybevétele . . . . . . . 17 Egyházmegyei pályázat . . . . . . . . . 13, 79, 84 Foglyok (hazatérő) oroszországi házassága ........ 74 Gazdasági oktatás uj rendje a népiskolában ........ 29 Gazdák Bizt. Szövetkezete által visszautalt jutalék ....... 78 Gyűjtés az orsz. kath. hadiözvegy- és árva-bizottság támogatására . . . 72, 75 Gyűjtés hazatérő foglyaink támogatására és a Vörös Kereszt céljaira . . . 53, 69 Hadigondozó célokra tett adományok bejelentése ....... 80 Hadigondozó mozgalom támogatása ......... 24 Hadikölcsön (VIII.) támogatása . . . . . . . . . 57, 60 Hadikölcsönbe (VII.) fektetett misealapok elszámolása ...... 25 Harangok ércanyaga ............ 65 Harangok (leszerelt műbecsü) .......... 70 Illetékegyenérték helyes kivetésének elbírálásához utasítás ..... 29 Indulgentias quibusdam actibus cultus adnexas quomodo mutilati lucraci possint . 3 Iskola bezárása járvány esetén .......... 71 Iskolai költségvetések és számadások ......... 15 Iskolák és iskolai internátusok (felekezeti) alkalmazottainak biztosítási kötelezettsége . 62 Irgalom Házának támogatása .......... 25 Jézus Szive Szövetség „Kive“ osztálya ......... 25

Next

/
Thumbnails
Contents