A Győri Püspökség Körlevelei, 1916

Tartalomjegyzék

TÁRGYMUTATÓ. Adimplementum praecepti paschalis .......... 4 Alapítványi misék tőkéi ............ 112 Anyakönyvi adatok kerestetnek . . . . • • . . . . . 114 Ájtatosság a békéért nagypénteken .......... 53 Bérmakörut . . . . . . . • . . . . . 97, 113 Bérmálási anyakönyv 99 Böjti fegyelem 1916-ban ............ 3 Casuum conscientiae reservatio ........... 146 Címzetes apátság adományozása .......... 133 Collatio ss. ordinum et preces pro ordinandis ........ 70 Concessiones quaedam pro tempore belli ......... 29 Confessariorum facultates durante bello ......... 26 Congregatio nova de Seminariis et de Studiorum Universitatibus .... 1 Congr. S. Officii de absolutione, sepultura schismaticorum et baptizmo infantium a schismaticis oblatorum ........... 101 Családi könyvtár ajánlása ........... 73, 150 Declaratio circa obligationem divini officii recitandi clericorum in sacris constitutorum, qui lege civili coacti in bello versantur ........ 69 Declaratio de adsistentia passiva ......... 127 Decretum circa imagines exhibentes B. V. Mariam indutam vestibus sacerdotalibus . 75 Decretum circa preces in fine Missae recitandas ....... 26 Decretum circa quasdam choreas in statibus foederatis Americae septentrionalis et in regione Chanadensi ........... 75 Decretum de formulis precum indulgentiis ditatis non interpolandis . . . . 112 Decretum de spirituali adsistentia graeco-rutheni citus in regionibus Americae meridionalis immigrantium ............ 67 Decretum de ss. numismatibus loco scapularium benedicendis . . . . 103 De lampade coram SS. Sacramento .......... 52 De sacerdotum et ministrorum sacrorum numero in benedictione et consecratione ss. oleorum .............. 52 De stipe pro Nigritis corroganda in Epiphania Domini ...... 51 Dubia circa indulgentias a Tertiariis saecularibás Ord. Minor, lucrandas . . . 111 Dubia circa Missas in solemnitate externa festorum ....... 53 Dubia circa Motu Proprio „Doctoris Angelici“ et cc. XXIV. Theses Philosophicas a S. Congr. Stud. recognitas et probatas ......... 76 Dubia de Missa Votiva SS. Cordis Jesu et precibus post Missam . . . . 114 Egyházi adózás helyben nem lakó birtokosoknál és bérlőknél ..... 61 Egyházi kezelésre szánt hagyományoknak a hagyatékból való bírói kiutalása tárgyában 148 Egyházmegyei pályázat . . . . . . . . . . . .4, 132 Elhalt lelkészek végrendelete hiteles másolatban az egyhm. hatóságához küldendő . 5 Évzáró jelentések . . . . . . . . . . . 40, 90 Lap

Next

/
Thumbnails
Contents