A Győri Püspökség Körlevelei, 1908

Tartalomjegyzék

INDEX: Pag. Abstinentia pro 1908. ............ 9 Államsegélyes kérvények felszerelése ......... 12 Adományok a Szent Atya és az Anyaszentegyliáz céljaira . . . . 23 Államépítészeti hivatal közreműködése egyházi építkezéseknél . . . . . 106 Anyakönyvi adatok kerestetnek . . . . . . . . . 113 Alumni accepti Seminariorum . . . . . . . . . 114 Approbati in examine prosynodali ......... 134 Bérmáltak anyakönyveinek sürgetése . . ...... 133 Confirmationis Sacramentum dispensandi ordo ....... 21 Concursus pro beneficio parochiali in Répcebánya 22, Feltorony 22, Mosonszolnok 75, Zurány 94, Felsőgalla 110, Felsőszakony 113, Mosonszentpéter 118, Gönyü 118, Máriakálnok 138, Koronczó 138, Nemesládony ...... 139 Concursus pro stationibus in Coll. S. Ladislai ....... 75 „ „ Seminariis ........... 86 Consilium vigilantiae constitutum ......... 97 Commoratio in S2any . . . . . . . . 110 Coll. S. Ladislai nova commembra ......... 113 Constitutio Apostolica de promulgatione legum et evulgatione actorum S. Sedis . . 135 Circa decretum de spons, et matrim. ......... 136 Congrua kiegészítése és papitized kárpótlása nem esik illetékegyenérték alá . . 137 Campanam benedicendi ritus et facultas . . . . . . . . 141 Decretum de censuris et poenis in eos, qui praescripta adversus modernistarum errores neglexerint ............ 64 De recursibus dispensationalibus rite exarandis ....... 95 De prohibitione et censura librorum . . . . . . . . 128 Examinis iurisdictionalis terminus .......... 9 Examinum prosynodalium terminus ......... 9 Egyházközségek kultuszadójának kimutatása ........ 13 Encyclica a modernisztákról ........... 29 Évzáró jelentésekről ........ ... 72 Exercitia S. pro Clero .......... 77, 124 „ S. in Budapest et Lainz 78, Katzelsdorf ....... 126 Hittudományi intézet üléséről jegyzőkönyv ........ 20 Házassági rendelethez szükséges nyomtatványok beszerzése ..... 26 Helységnevek használata iskolai bizonyítványokon ....... 108 Hivatalos iratokban a megelőző ügyszámra hivatkozandó ...... 144 Instructio ad novam legem de spons, et matrim. . . . . . 1 Iskolai közigazgatás II. kiadásának ára . . . . . . . . 16 Iskolák felirata ............ 19, 26 Iskolai cimertáblák kiosztása .......... 73 Iskolai vagyon tkvi változása bejelentendő ........ 74

Next

/
Thumbnails
Contents