A Győri Püspökség Körlevelei, 1902

Tartalomjegyzék

INDEX : Pag. Addenda ad ió-am Dec. in Directorio Dioecesano anni currentis . . . . 131 Adományok az építendő új papnevelő-intézet költségeire . . . -95 109 131 Allocutio Episcopi ad Clerum ......... 23 Alsó-, Felső- és Közép-Bük községek egyesülése ...... 103 Alsó-Galla község átalakulása tárgyában . . . . . . . .103 A magyarorsz. latin- és görög-szertartásu róm. kath. tanítók segélyalapja vagyonáról számadás . . . . . . . . . . 10^ A nyug. papok segélyalapjának 1901-iki számadása . . . . . x 17 A papnevelő intézetről . . ....... 67 Approbati in examine prosynodali ..... . . . 54 109 A tanítói nyugdíj- és segélyintézet ügyében ....... 22 A zsombolyai Jesuleum intézet szervezetének kimutatása . . . . . 115 Az alapítványozott szentmisék lelkészi és kántortanítói jövedelmei községi adóval nem terhelhetők meg . . . . . . . . . 51 Az ájtatossági társulatok középponti igazgatóságának szervezése .... 145 Az ifjúsági egyesületekről . . . ... .... 135 Az országos autonómiát szervező gyűlésbe papi képviselő választása elrendelve . 22 Az 1900. évi népszámlálási eredménj'ek statisztikai kimutatását megszerzésre ajánlja a minister ........... 73 Államkötvények convertálása ......... 33 Breve Apostolicum de facultate cruces etc. benedicendi ..... 28 Breve Apostolicum de facultate Episcopo concessa altaria privilegiata declarandi . 28 Breve Apostolicum de lucrandis die Paschatis et alio die per me eligendo indulgentiis 31 Breve Apostolicum de lucrandis occasione Communionis generalis indulgentiis . 30 Breve Apostolicum de lucrandis occasione Missionum indulgentiis ... 30 Breve Apostolicum de lucrandis occasione primae missae pont. indulgentiis . . 29 Breve Apostolicum de lucrandis occasione primae Synodi indulgentiis ... 32 Breve Apostolicum de lucrandis occasione primae visitationis Ecclesiarum indulgentiis 29 Breve Apostolicum de privilegio Altaris Episcopo concesso .... 32 Bulla ad Clerum Civitatis et Dioecesis Jaurinensis ...... 25 Bulla ad populum Civitatis et Dioecesis Jaurinensis ...... 25 Circularium a. 1901. pretium ......... 96 Commoratio in Szany. . . . . . . . . . 76 94 Commoratio Jaurini . . . . . . . . . . .116 Concursus pro beneficio parochiali: in Tata, pag. 34., Loretto 66, Horpács 71., Nagy- Czenk, Nagy-Höflány, Peresznye, Mecsér, Szergény 72., Győr-Nádorváros 80., Egyed 94., Harka 109., Karácsony, Kecskéd, Valla 116., Császárfalva, Siglós, Veperd . . . . . . . . . .146 Concursus pro praemiis theologicis . . . . . - . .132 Concursus pro Seminario Minore ....... 54 Conspectus piarum Symbolarum a i-a die Febr. 1899. usque i-am Oct. 1902. in Officio Cancellariae Dioecesanae collectarum . . . . . .147 Coronae aureae B. M. V. novum commembrum ...... 38 De adventu et Inthronisatione Ulmi ac Rmi D. Episcopi . . . . . 15 De Ulmi et Rmi D. Episcopi consecratione . . . . . . 2 De Jubilaeo papali ........... 5

Next

/
Thumbnails
Contents