Wachler - Wraggási (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Wachler Erzsébet

f ó­c\> ÍN A legmélyebb fájdalomtól sajgó szivvel tudatjuk a felejthetetlen jó gyermek, testvér, unoka és jó rokon NÉHAI WACHLER ERZSÉBET életének 19-ik évében, folyó hó 13-án reggel 3 órakor, hosszas szenvedés után bekövetkezett csendes elhuntát. Kedves halottunk földi részei folyó hó 14-én d. u. 1 24 órakor fognak a róm. kath. vallás szertartása szerint Faragó-utcza 14. számú házunknál tartandó szertartás után, a Szent-Anna- utczai temetőbe örök nyugalomra helyeztetni, mely végtisztességtételre rokonainkat, ismerőseinket szomorodott szivvel meghívjuk. Debreczen, 1907 április 14. Az örök világosság fényeskedjék neki! Bánatos szülei: Wachler János nejével Tóth Erzsébettel. Gyermekei illetve testvérei: Károly nejével Horváth Máriával és gyermekei. Gusztáv nejével Püspök Máriával és gyermekök. és Géza. Nagymamája: özv. Wachler Károlyné Miistó Mária és gyermekei. A temetést Peley Imre temetk. intézete rendezi Bádogos-utcza 6. •ebrecy.en v&roN könyvn.vomdit-vAIlalata. 1907 958.

Next

/
Thumbnails
Contents