Verlik - Vurst (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Verlik Antal

Alulírottak szivünk mély fájdalmával tudatjuk, rokonaink nevében is, hogy a szerető férj, gyöngéd, önfeláldozó apa VERLIK ANTAL életének 60-ík évében folyó hó 22-én d. e. 10 órakor hosszú szenvedés után jobb- léttre szenderült. A mebj'.dogult földi részei folyó hó 23-án d. u. 5 órakor a róm. kath. egyház szertartása szerint, fognak örök nyugalomra tétetni. Lelki üdvéért a szentmise áldozat e hó 24-én reggeli Sorakor fog ar Urnák bemutattatni. Legyen emléke áldott, pihenése csendes ! Tasnád, 1909 augusztus 22-én. özv. Verlik Antalné, szül. Rozenzveig Róza. Gyermekei: Verlik Sándor és neje Kovács Etelka, Verlik Emma, Verlik Károly Unokája: Verlik Pístuka.

Next

/
Thumbnails
Contents