Vacha - Variassy (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

özv. Vacha Józsefné Ergner Katalin

I iély fájdalomtól megtört szivvel tudatjuk felejthetetlen jó anyánknak, nagyanyánknak, ^.menyemnek és rokonnak szül. ERGNER KATALIN asszonynak folyó hó 29-én, cl. e. 10 órakor életének 56-ik, özvegységének lo-ik évében történt gyászos elhunytat. Kedves halottunk hült tetemei Május hó 1-én, d. u. 4 órakor fognak a róm. kath. egyház szertartá ^fzerint örök nyugalomra tétetni. I Mely végtisztességtételre rokonainkat, barátainkat s jóismeröseinket szomorodott szív­ivei meghívjuk. I Uj-Fehértő 1899. ápril. 30. r özv. VACHA JOZSEFNE fiz örök világosság fényeskedjék neki ! tmári Ferencz tem. int. HOFFMANN SS KRONOVIT? 7799 Bánatos gyermekei : Lajos nejével, József nejével és gyermekeivel, Oszkár nejével és gyermekeivel, Emil, Róbert, Gyula, Antal. Anyósa : I Özv. Vacha Antalné, I valamint számos rokonság nevében is.

Next

/
Thumbnails
Contents