Varjas - Veressné (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Varjas Endre

A szatmárnémeti kir. kath. főgimnázium tanárkara fájdalommal tudatja, hogy szeretett kartársa, tevékeny életének 42., tanári működésének 18., ezen intézetnél teljesített szolgálatának 5. évé­ben Kolozsvárt, a Karolina-kórházban folyó hó 9.-én meghalt. Amig Isten működni engedte, az egyház, a haza és az iskola ügyének erős oszlopa volt; elveiben tántoríthatatlan, munkásságában fáradhatatlan. Jutalmát az Istentől várja, aki az egymással küzdő világnézetek egyedül illetékes bírája. Temetése folyó hó 11.-én d. u. lesz Kolozsváron. Lelke üdvéért az engesztelő szentmiseáldozatot folyó hó 11.-én d. e. 8 órakor Szatmár-Németiben, a Kálvária-templomban fogjuk a Mindenhatónak bemutatni. Szatmár-Németi, 1918. évi szeptember hó 9.-én. ÁLDOZÓPAP, RENDES HITTANÁR, AZ IRSIK-KONVIKTUS IGAZGATÓJA R. I, P P/UmANY-SAJTÓ, ixatmIa-nCmiti. VARJAS ENDRE

Next

/
Thumbnails
Contents