Tóthszegi - Tőkés (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Tőkés Emilia

és rokonunk’ fiíjdal°mmal ludaljuk forrón felett 1° anya, nagyanya, teslvér néhai TŐKÉS EMILIA nyiigdijas művésznőnek elCyiS életének 77'ik évében, hosszn, snlyos betegség sÄÄÄ'i sít S“5 temetőben sin nyugalomra helyeztetni. J °iea ulc ai .. , . ?égtisztességtételre rokonainkat, ösmerőseinket s az elhunvtnak muvesztarsait bánatos szívvel meghívjuk az einunytnak Debreczen, 1911. május hó 1. Áldás és béke poraira! .... - Testvére: Egyetlen fla: o es yula Kápolnáit Emilia. Tőkés Gyula nejével Szikszai Emíliával Sógornője : és gyermekei, özv. Tőkés Istvánná. Számos közeli és távoli rokonok nevében is. A temetést Peiey Imre tem. tat. Bádogos-n. 6. rendezi, _______________________ .

Next

/
Thumbnails
Contents