Tabajdi - Till (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Tabajdi Ferike

Tabajdi György és családja fájdalomtelt szívvel tudatja forrón szeretett Feri kéjöknek folyó hó 29-én délelőtt 10 órakor, 5 hónapos korában, 3 napi betegség után történt elhunytét. O A megboldogult kedves kis halott hült teste a Kossuth Lajos-utca 13. számú háztól folyó hó 30-án délután 5 órakor fog a református egyház szertar­tása szerint, a vasút melletti sírkertbe nyugalomra tétetni. Szatmár, 1917. augusztus hó 29-én. Áldott legyen emlékezete ! Özv Ládái Józsefné temetkezési intézet'e Szatmár. Szabadsajtó r.-t. Szatmár 4219.

Next

/
Thumbnails
Contents