Szent - Szily (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Szent-Gály János

SzENT-QRLY JRM05NÉ született Bódy Erzsébet, úgy a maga, mint a rokonság nevében fájdalommal tudatja, hogy férje: S£ENT-GÁ|Y JÁNOS nyug. állami tisztviselő, volt 48-as honvéd-huszár főhadnagy f. hó 5-én délelőtt életének 72-ik évében, rövid szenvedés után elhalt, Temetése a róm. kath, egyház szertartása szerint f. hó 7-én d. u, 3 órakor fog megtartatni, M.-5ziget, 1902, április hó, x Legyen az álma csöndes, boldog ! UlkM M.-Sdgeten.

Next

/
Thumbnails
Contents