Szathmári - Szentessy (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Dr. Szathmári Alajosné Antalffy Aranka

Dr. Szathmári Alajos férje, Szathmári László gyermeke, valamint testvére, apósa, sógora és az egész rokonság mély fájdalommal tudatja, hogy Dr. Szathmári Alajosné szül. ANTALFFY ARANKA tanár folyó év december 19-én, 52 éves korában csendesen elhunyt. Temetése folyó év december 27-én, pénteken délután 2 órakor lesz a Köztemető I. osztályú ravata- lozójából a református egyház szertartása szerint. Debrecen, 1968. december hó. EMLÉKÉT EL NEM MÚLÓ SZERETETTEL ŐRIZZÜK! Lakás: Debrecen, Honvéd utca 3. 58-8408 SZD.

Next

/
Thumbnails
Contents