Sklenarik - Svingor (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Sklenarik János

Alantirottak fájdalomtól megtört szívvel tudatják, a feledhetlen gyermek, jó testvér és rokon SKLENARIK JÁNOS folyó hó 23-án, esteli 7 órakor, élete 20-ik évében rövid szenvedés után történt elhunyták A kedves halott földi részei folyó hó 25-én dél­után 2 órakor fognak Vörösmarty-utca 58-ik számú háztól a róm. kath. egyház szertartása szerint örök nyugalomra helyeztetni. Szatmár-Németi 1909. január hó 24-én. Özv. Sklenarik Jánosné szül. Platberspiel Karolina € anyja. Sklqnarik Jenő, Sklenat*ik Bertalan, Sklenarik Aranka estvewei. \ szobrász segédnek, Áldott legyen emléke! LINOYEL KÁROLY l-lö TEMETKEZÉSI INT. SZATMÁRON. MO'IVAI JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJA, SZATMÁR-NÉMETI.

Next

/
Thumbnails
Contents