Rauchbauer - Rhédey (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Rauchbauer János Jenőné Unghváry Róza

„Elesett a mi fejünknek koronája .. Jerémiás siralmai V. r. 16. v. Uram legyen meg a Te szent akaratod! Rauchbauer János Jenő valamint gyermekei Rózsi Dr. Végh Lajosné és Sári, egyetlen testvére Rauchbauer Ödönné Unghváry Margit, veje Dr. Végh Lajos, két kis unokája Végh Lalóka és Thea Baba, sógora Rauchbauer Ödön úgy a maguk mint az összes rokonok nevében mély szomorúsággal jelentik, hogy a legjobb feleség, önfeláldozó édesanya, szerető jó testvér, nagymama, anyós, sógornő és rokon Rauchbauer János Jenőné szül. Unghváry Róza f. hó 23-án 50 éves korában, zavartalan boldog házasságának 33-ik évében hosszas, kínos szen­vedés után visszaadla jóságos nemes lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait f. hó 26-án délután 5 órakor fogjuk a Köztemető diszravalalozó terméből a ref. egyház szertartása szerint tartandó gyászima után családi sírboltunkban örök nyugalomra helyezni. Debrecen, 1941. április hó 23. Drága jó Anyuskánk, édes Rorókánk nyugodj, pihenj csendesen! Isten veled! Az igazak emlékezete áldott! Lakás: Péterfia ucca 29. A temetést Gebauer temetkezési vállalat rendezi Debrecen, Kossuth-u. 2. Székely és Saly, Debrecen

Next

/
Thumbnails
Contents