Paál - Pazuchanits (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Paál Ferencz

JVIegszomorodott szívvel jelentjük, hogy szeretett nagybátyánk PAÁL FERENCZ a kolozsvári m. kir. állami tanitókópző-intézet nyug. igazgató-tanára életének 71-ik évében Kolozsvárt, folyó jan. hó 18-án éjjeli 11 órakor meghalt. Hasznos munkása és lelkes barátja volt a magyar népoktatás ügyének, hála és kegyelet kisári emlékét. Temetése folyó hó 21-én (szerdán-) d. u. 3 órakor lesz az ev. ref. szertar­tás szerint Dávid Ferencz-utczai 7. sz. lakásától a helybeli közös sirkertben. Nyugodjék békében 1 Kolozsvárt, 1903. január 19-é.i. Krausz Róza, Paizs Istvánná; Krausz József; Krausz Mimi, Galenczki Gusztávné; Kolozsvári Róza, Nagy Jánosné; a megboldogultnak unokatostvórei. Czetz Páter első temetkezési intézete. Nyom. Gámán J. örök Kolozsvárt.

Next

/
Thumbnails
Contents