Molnár - Nagy (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Molnár Ádám

A legmélyebb fájdalom lesújtó érzetével tudatjuk felejthetetlen édes jó apánk, apósunk, nagyapánk és jó rokonunk MOLNÁR ÁDÁM csizmadia mester életének 77-ik évében, 6 napi súlyos szenvedés után folyó hó 8-án hajnali 1 órakor történt elhunytát. Kedves halottunk földi részeit f. junius hó 9-én, hétfőn délután 572 órakor fogjuk az Árpádtér 33. számú háztól az ágostai evangélikus hitvallás szerint tartandó ima után a Kossuth-utczai temetőben örök nyugalomra helyezni. Debreczen, 1913 junius hó 8-án. Áldás és béke hamvaira. Unoká': Gyermekei: Molnár Albert, Zsigmond és Erzsiké. Molnár Jusztina férjével Warczeka Róberttel. Warczeka Róbert. Molnár Zsigmond nejével. A többi rokon nevében is. Molnár Antal nejével. Dankó temetk. vállalat, Ko*suth-utcza 6. sz. DtBhEC2EN S2. KIN. VAROS KÖNWNVOMDA-VÁLLALATA.

Next

/
Thumbnails
Contents