Lobont - Makutz (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Angela Lobont n. Vicas

ANGELA LOSONT n. VICAS preoteasa gr. cat. in Sarvad Subscrisii cu inima infranla de durere Va aducem la cunosf:r.fa, ca prcaiubita sotie, mama, fica, nora, sora si cumnata prin moarte subita si-a dat nobilul sublet in manile Creatorului la IG Aug, in anul al 31-lea at etatii si al 12-lea a fericitei casatorii. Scumpa si neuitata adormita se va aseza spre vecinica odihna dupa ritul gr. cat. Marti in 18 Aug. la 1 oara d. m., in cimiterui gr. cat. din Sarvad. Sf. Liturgie pcntru repausul sufletului adormitei sc va celebra in 20 I. c. la 8 oare in biserica parochiala. Fiel terina usoara si amintirea bineciivcniala ! Maria Lobont cu sotul Patricia Sfara. Victoria Lobont cu sotul Paal Nodis. Domitian Copsa. Teodor Maresian cumnati si cumnate. Maria cu sotul Valentin Sima. Aarelia cu sotul Vasilia Moody. Dionisia Vicas ca surori si frate. Sarvad, la 16 Aug. Joan Lobont. ca sot. Emil, Maria, Stefánia si Felícian, ca fii si fice Emil Vicas si Eleonora Pop ca parinti. Patrícia Lobont ca socru EmiliaPop n. Nagyca bunica Lövinger Tasnád

Next

/
Thumbnails
Contents