Kaucz - Kispál (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Kegyes Katóka

Szivünk mélységes fájdalmával, de Isten akaratán való megnyugvással tudatjuk, hogy forrón szeretett drága gyermekünk, szerető testvérünk, unokám, illetve rokonunk KATÓKA életének 9-ik évében, 5 heti súlyos szenvedés után, folyó hó 15-én csendesen elhunyt. Felejthetetlen kedves halottunkat a református egyház szertartása szerint, folyó hó 17-én, délután 2 órakor fogjuk Faragó-utcza 6-ik számú házunktól, a Kossuth-utczai templomban tartandó gyászima után a Várad-utczai temetőben örök nyugalomra helyezni. Végtisztességtételére rokonainkat, barátainkat valamint a bánatunkban igaz rész­véttel osztozókat fájó szívvel meghívjuk. Debreczen, 1917 november hó 15. Angyalok őrködjenek drága kis hamvaid felett! Bánatos szülei: polg. Kegyes István nejével Csanak Juliánnával. Testvérei: István (harcztéren), Juliska, János, Bözsike, Laczika, Mariska és Piroska. Nagymamája: özv. Kegyes Istvánné. Keresztmamája: özv. Pásztor Zsigmondné és gyermekei. Qjj rrs Valamint nagybátyjai, nénjei és a kiterjedt •sj rokonság nevében is. 1 ily ásítsa temetkezési Intézete, KossuU-u. 2 sz <unnu u. ni. vim itayviireiiH vULiLm. 1917~ 2516

Next

/
Thumbnails
Contents