Jablonczay - Justus (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Jablonczay Kálmán

JABLONCZAY KÁLMÁN GAZDÁLKODÓ életének 52. évében hosszas szenvedés után folyó hó 18-án délelőtt 11 órakor jobblétre szenderült. Kedves halottunk porrészeit szeptember hó 20-án szerdán délután 4 órakor fogjuk az Eötvös- utcza 23. számú háztól a római katholikus egyház szertartása szerint a Szenl-Anna-utczai sirkertben örök nyugalmára helyezni. Az engesztelő szent-mise áldozat az elhalt lelki üdvéért folyó hó 22-én délelőtt 9 órakor fog az Egek urának bemutattatni. Debreczcn, 1911 szeptember hó 18-án. * Az örök világosság fényeskedjék neki ! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett jó gyermek, édesapa, nagyapa, testvér, sógor, nagybácsi és jó rokon Testvérei : Jablonczay Margit férj. Szikszay Gyulával és gyermekeik: Margit férj. Ktihnel Mártonnal és Gyula. Jablonczay Ilonka férj, dr. Pallay Bélával és gyermekeik: Ilonka, Béla, Kató. Jablonczay Gizella. Édes anya: özv. Jablonczay Kálmánné Rickl Mária. Gyermekei: Lenke férjével Mayer Bélával, Sándor, Piroska, Irénke és Jenő. Unokája: Mayer Béluska. özv- Dankó Bétáné és Társa temetkezési int. Debrecaen sz. kir. város könyvnyomda-válltiata.

Next

/
Thumbnails
Contents