Hepke - Hüttl (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Hepke Oszkár

A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK DEBRECZENI ÜZLETVEZE­TŐSÉGÉNEK TISZTIKARA fájdalommal tudatja, hogy érdemes, nagyrabecsült és felejthetetlen kartársunk HEPKE OSZKÁR NYUG. MÁV. FELÜGYELŐ folyó hó 27-én délután 3 órakor életének 65-ik évében elhunyt. Temetése Kandia-utca 17. sz. gyászházból március hó 1-én délután fél 3 órakor lesz. A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK DEBRECZENI ÜZLETVEZETÖSÉGÉNEK TISZTIKARA. Debreczen szabad királyi város és a Tiszántúli református egyházkerület könyvnyomda-vállalata

Next

/
Thumbnails
Contents