Habán - Henter (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Dr. Habán Mihály

E lz EGRI M. KIR. HLLHMI DOBÓ ISTVÁN REHLISKOLH tanári testületé Sj) és ifjúsága mély fájdalommal jelenti szeretett igazgatójának Dr. HABÁN MIHÁLYNAK 1928. február 29=én, életének 49--ik, tanári működésének 26-ik évében, bosszú szenvedés után történt elbunytát. Hz ifjúság melegszívű atyját, a tanári testület jóságos, mindig megértő főnökét vesztette el benne. Emlékét alkotásai, munkatársainak kegyelete és tanítványainak bálája fogja őrizni. Nyugodjék békében!

Next

/
Thumbnails
Contents