Gracsányi - Gyürék (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Gracsányi Miklós

>> lulirottak úgy a maguk, mint számom rokonság nevében is, mély fájdalomtól megtört szívvel jelentik a jó férj és szerető apa, após és sógor GR ÁCSÁN YI MIKLÓS m. kir. mázsatisztnek, 1898. évi deczember hó 6-án éjjeli 1 órakor élete 73-ik és boldog házassága 26-ik évében, rövid szenvedés után végelgyengülésben bekövetkezett elhunyták A boldogult földi maradványai f. évi deczember hó 8-ikán d. u. 2 órakor fognak a róm. kath. egyház szertartása szerint örök nyu­galomra helyeztetni. Az engesztelő szentmise áldozat az akna-sugatagi róm. kath. temp­lomban deczember 9-én fog az egek Urának bemutattatni. Akna-Sugatagon, 1898. deczember hó 6-án. ÁLDÁS. BÉKE PORAIRA! vízsoonvi 2ct;os özv. Gracsdnţi ÎQilţlosni, Gracsárt\n Gţula ügyvéd, mint sógora. szül. Szobányi Kaíalina, Állami mint neje. állategészségügyi felügyelő, mint fia. Gracsánvi G^uldné, szül. Tompa Zsuzsanna, mint menye. Major é» Berger. M. Sziget. Sándor Ágoston temetkezési vállalata, M.-Szigeten

Next

/
Thumbnails
Contents