Gaál - Gőz (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Gaál Antal

lî<l,llulirottak mély fájdalomtól megtört szivvel tudatjuk, a forrón szeretett férj, a legjobb apa QAÁL ANTA L városi tisztviselőnek folyó hő 1-én d. u % 4 órakor, életének 51-ik évében egy heti kínos szenvedés után történt gyászos elhunytát. A megboldogult hült tetemei f. hó 3-án délután 2 órakor az ev. ref. egyház szertartása szerint a háznál tartandó rövid ima után az uj felső temető­kertben fognak örök nyugalomra tétetni; mely végtisztességtételre, az elhunytnak rokonait és barátait bánatos szivvel meghívjuk. Hajdúnánás, 1908. dec. 2. Bánatos özvegye : Gaál Antalné sz. Förgetegh Ilona. Gyermekei: Gaál Margit, Széli Sándor, Széli Ilona. Áldás és béke lengjen porai felett!

Next

/
Thumbnails
Contents