Ferenczy - Füzy (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Ferenczy András

Mély bánatunkban szivünk fájdalmas érzésével tudatjuk a távolabbi rokonok nevében is, hogy a szeretett édesapa, jó nagyapa, hű rokon, a közügyekért sokat áldozó, lelkes polgár, városi képviselőtestületi tag: FERENCZY ANDRÁS élete 84-ik évében ma reggel 8 órakor több év óta meg- megujuló szenvedés után örökre kiszenvedett. Pátriárkái időket élt keresztül, melyek alatt sok-sok derűt, sok-sok borút látott s az ezekre való szelíd vissza­emlékezés töltötte be a galambősz fürtű aggastyánnak utolsó esztendeit. Lassan hűlő szíve mellett szakadatlanúl forró szeretettel jártak övéi; őrizték figyelmes gondosko­dással, amikor a sötét halál már ott leselkedett körülötte, mely csak nehezen tudta kiváltani belőle az életet. Üli mert hiszen a lélek küzdelme a testtel olyan hosszan­tartó, miglen el bírnak egymástól szakadni! A megboldogult porrészeit junius hó 2-án, d. u. 4 órakor, az ev. reform, egyház szertartása szerint helyez­zük el örök pihenőre. Zilah, 1905. május 81. Légyen emléke áldott, nyugodalma csendes! Ferenczy Boriska férj Germán Jánosné, gyermeke. lel. Germán János, veje. Ifj. Germán János, László, István és Károly, unokái. Kürty Károly, sógora és ennek neje Schneider Erzsébet. Ujfalvy Lajos első temetkezési intézete Zi ahon. SERES SAMU, ZILAH. 1905-V.

Next

/
Thumbnails
Contents