Éber - Évva (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Dr. Éber Ferenc

+ Dr. Éber Ferencné sz. Boross Irén felesége úgy a maga, mint az egész rokonság nevében mélységes fájdalommal tudatja, hogy a forrón szeretett felejthetetlen jó férj, szerető testvér, jóságos sógor, drága jó nagybácsi és rokon dr. éber ferenc folyó évi április hó 6-án reggel órakor, hosszú szenvedés után, életének 51-ik, boldog házas­ságának 21-ik évében az Úrban csendesen elhunyt. Drága halottunkat folyó hó 10-én délután órakor a Kerepesi temető halottasházában a római katolikus anyaszentegyház szertartása szerint fogjuk beszenteltetni és ugyanazon temetőben örök nyugalomra helyezni. Az engesztelő szentmiseáldozatot a megboldogult lelkiüdvéért folyó hó 22-én délelőtt 10 órakor fogjuk az Egyetemi templomban az Egek Urának bemutatni. Budapest, 1941 április hó 7-én. ügyvéd, a II. oszt. polgári érdemkereszt tulajdonosa Drága emléked örökké szívünkben él! Bereczky Imréné sz. Ébner Irén húga Dr. Ébner János Ébner József Dr. Ébner Jenő Loyzell Árpádné Ébner Józsefné sógornői Bereczky lrénke Bereczky Ilonka unokahugai Bereczky Imre Boros István Loyzell Árpád sógorai testvérei Lakás: IV., Kecskeméti-u. 14. Községi temetkezési intézet központi irodája: IV., Kigyó-u. 5. Tel. 188-55Ö. Buschmann I\ utódai, IV., Moluúr-u. 37.

Next

/
Thumbnails
Contents