Debreceni - Dzsobek (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Debreczeni Aladár

Alulírottak mély fájdalommal tudatjuk, hogy a felejthetetlen jó édesapa, nagyapa, após és rokon DEBRECZENI ALADÁR NYUG. VÁROSI TISZTVISELŐ folyó hó 18-án életének 78-ik évében váratlanul elhunyt. Felejthetetlen halottunkat folyó hó 19-én d. u. 3 órakor fogjuk a Kossuth uccai temető halottas háznál a ref. egyház szertartása szerint tartandó gyászima után ugyanott levő családi sírboltban örök nyugalomra helyezni. Végtisztesség tételére rokonainkat, barátainkat, valamint jó ismerőseinket fajó szívvel meghívjuk. Debrecen, 1926. január hó 18. Áldás és béke poraira! Bánatos gyermekei: Margit férjével Mikolay Istvánnal, Etelka férjével Pócsi Imrével. Egyetlen unokája: Mikolay Pistuka. Valamint az összes rokonság nevében is. »Gebauer* temetkezési vállalat. „S“-nyomda József kir. hg.-u 50.

Next

/
Thumbnails
Contents