Csobai - Deák (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Csobai András

... Mély fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk a felejthetetlen jó fiúnak, testvérnek, sógornak és rokonnak Polgár CSOBA1 ANDRÁSNAK folyó hő 6-án, d. e. 8 órakor, életének 35-ik évében, véletlen szerencsétlenség folytán történt gyászos elhunvtát. Kedves halottunk hült tetemei folyó hó 8-án, d. u. 2 órakor fognak a ref. egyház szertartása szerint a Nyil-utcza 37. sz. házunktól, a nagytemplomban tartandó gyászima után, a várad-utczai temetőbe örök nyugalomra tétetni. Mely végtisztességtételre rokonainkat, barátainkat szomorodott szívvel meghívjuk. Debreczen. 1910 január 6-án. Áldás és béke drága poraira! Nagybátyja: polg. Kopányi Dávid nejével Balogh Juliánnával és gyermekével; özv. Hegedűs Istvánné született Kopányi Zsuzsánna gyermekeivel; polg. Kopányi István nejével Bojtor Juliannával és gyermekeivel; id. polg. Csobai Péter gyermekeivel. Valamint számos rokonok nevében is. Kiér Károly temetkezési intézete. Bánatos édes anyja: özv. Csobai Istvánné született Kopányi Juliánná. Testvérei: Juliánná férjével polg. Marton Ferencczel és gyermekeivel; Zsuzsánna férjével polg. Bihari Mihállyal és gyermekeivel; Erzsiké. Debreezen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1910—16. a

Next

/
Thumbnails
Contents