Cadar - Csizmadia (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Ana Cadar

Subscrisii cu inima infranta de dorere anuntia mortea neuitatei soţie, mame, su­rori si consangeane ANA CADAR intemplata in anul 40 a vietiei si 18 al fericitei casatorii la 2. April 4 ore p. m. după primirea s. s. sacraminte a moribundilor. Inmormentarea scumpei defuncte se va intempla in 4. April la 2 ore p. m. IN VECI AMINTIREA El ! Stirciu, 2. April 1900. Vasiliu Costea subnotar, ca sotiu. Aurelia, Joan, Măriţi, Lucretia, Emil, Aurel, Georgiu, Viorica, ca fii. Alesandru Cadar, soţie si fam. Ludovic Cadar, soţie si fam. Lina Cadar, soţie si fam. Nicolau Cadar, soţie si fam. Gavril Cadar, Teodor Cadar, soţie si fam. Ecaterina Cadar, soţie si fam. ca fraţi si sorori. Georgiu Costea, ca socru. Luiza Costea, sotiul si fam. Julia Costea, sotiul si fam. Joan Costea, ca cumnaţi. Boloni S. Sz.-Somlyó.

Next

/
Thumbnails
Contents