Borus - Bydeskuthy (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

özv. Borus Józsefné Böszörményi Jolán

Borús Jolán^és férje Szilágyi Béla, gyermekük Kálmán; Borús Ferencz és neje Literáty Ilona, gyermekük Katalin; továbbá özv. Kiszely Tiborné szül. Böszörményi Etelka és fia Tibor; özv. Puky Ákosné szül. Böszörményi Margit és gyermekei: Lilla férj. Ujfalussy Gáborné és fia Ákos, Jol§jf férj. Jármy Ödönné; Luby Béláné szül. Böszörményi Bella, férje Luby Béla és gyermekei: L|4zló, Anna férj. Ozory Istvánné és családja, Magda; Böszörményi Emil és neje Me8kó Mária, fyermekük Lilla; valamint Damokos Andorne szül. Domahidy Elza, Ujfalussy Dezsőné szül. Domajrfdy Alexandrine, Domahidy Pál és családjaik, a kiterjedt rokonság nevében is a leg- mélyebb/fajdalommal jelentik, hogy a forrón szeretett édesanya, nagyanya, anyós, testvér, nagy- néne és sógorasszony/ BORÚS JÓZSEFNÉ Böszörményi Jolán, f. évi május Mó 21-ikén délelőtt 11 órakor, áldásdús munkás életének 55-ik évében Szatmáron rövid szenv/raés után elhunyt. A re|/ egyház szertartása szerint Szatmáron f. é. május hó 23-ikán délután 3 és fél órakor m^jtartandó gyász-isteni tisztelet után a ref. temetőben fog örök nyugalomra helyeztetni. Szatfnár-Németi, 1913 május hó 21. Áldás emlékére, béke poraira! HÍ TlUITKUlil MTéiltl UtTUtMl, MORVÁI JÁNO* KÖNYVNYOMDÁJA, ÍZATMÁR.

Next

/
Thumbnails
Contents