Berger - Bónis (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Berger Bénia

ájdalomtelt szívvel tudatjuk felejllietlen jó apánk, após, nagyapa, testvér és BERGER BÉNIAMNAK élete 86-ik, évében f. hó 28-án rövid szenvedés után, bekövetkezett gyászos elhunyták A megboldogult földi részei Pénteken f. hó 30-án d. u. 1 órakor fognak a hely­beli izr. sirkertben örök nyugalomra helyeztetni. DJíáíészaíRa, 1898. szepfemßer 28. Áldás és béke poraira! GycrmeJcei: Unokái: Testvér: Özv. Propper Ferenczné szili. Berger Mari. So'cjorné: Özv. Berger Henriimé szül. Hartstein Hermin. Berger Armin, Berger Dezső, Berger Jenny férj. Schwarcz Zsigmondné. Vejei: Szatmári Soma, Schwarcz Zsigmond. Menyei : Bügler Emilia férj. Berger Arminné, Lichtschein Sarolta férj. Berger Dezsönó. Szatmári Erzsiké. Berger Jenő, „ Anna, „ József, „ Miklós. Berger Endre, „ Margit, „ Irén. * Teréz. Schwarcz József, „ Irén, „ Erzsiké, „ Sárika, „ Andor, „ Imre. WClSZ ZS. MÁTÉSZALKA.

Next

/
Thumbnails
Contents