Barta - Berezel (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Barta Gergely

A legmélyebb fájdalom érzetétől lesújtva tudatjuk szeretett jó férjem, édes apánk, testvérünk, sógorunk és rokonunk BARTA GERGELY SZOBAFESTŐ MESTER áldásos életének 64-ik, boldog házasságának 31-ik évében, 3 napi súlyos betegség után, folyó hó 19-én reggeli 7 órakor történt csendes elhunytát. Kedves halottunk földi részeit folyó szeptember hó 21-én szombaton délután 3 órakor fogjuk a Domb-utcza 16. számú házunktól a református egyház szertartása szerint tartandó ima után a Kossuth- utczai temetőben örök nyugalomra helyezni. Végtisztességtételére rokonainkat, ismerőseinket s az elhunyt jó barátait fájó szívvel meghivjuk. Debreczen, 1912 szeptember hó 19-én. Áldás és béke lengjen kedves hamvai felett! Testvérei: Zsuzsanna férjével Major Andrással és gyermekeik. Erzsébet férjével Varga Ferenczczel és leányuk. Mária férjével Szabó Mihályiyal és gyermekeik. A többi rokon nevében is. Bánatos özvegye: özv. Bartha Gergelyné Rublinszky Róza. Gyermekei: László, Erzsiké és Ilonka. izv. Dankó Béláné és Társa Ekli József temetkezési vállalata. !JAt)r*>.czen ü* &ir varo* koeyvnyomda-Ta’!-iát*.

Next

/
Thumbnails
Contents