Balogh - Barta (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Balogh József

Mélyen szomorodott szívvel tudatjuk felejthetetlen édes apánk, apófeunk, nagyapánk és jó rokonunk áldásos életének 88. évében, f. hó 6-án d. u. 3 órakor, 1 heti súlyos szenvedés után történt elhunytat. Kedves halottunk földi részeit folyó augusztus hó 8-án, vasárnap d. u. 5 órakor fogjuk a Hajő-utcza 8. számú háztól, a ref. egyház szertartása szerint tartandó ima után a Kossuth-utczai temetőben örök nyugalomra helyezni. Vegtisztességtételére rokonainkat, ismerőseinket fájó szivvel meghívjuk. Debreczen, 1915 augusztus 6-án. BALOGH JÓZSEF Áldás és béke poraira! Ránatos gyermekei: Eszter özv. Skwlr Demjénné. Maria Farkas Kálmánné, Róza. Veje: Farkas Kálmán. Menye : özv. Balogh Józsefné Kovács Erzsébet. Dankó temetkezési vállalat Kossuth-utcza 6. Unokái: Skwir József és Margit. Farkas Ilona, Rózsika, Margit és Erzsiké. Balogh József és Béla. Számos közeli és távoli rokon nevében is.

Next

/
Thumbnails
Contents