Aáron - Axmann (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

özv. bisztrai Aáron Józsefné homonnai Dudássy Anna

Dr. Aáron Sándor és neje Szilágyi Margit, gyermekei Béla, László és Péter; Aáron Laura és férje Neupauer János, leánya Margit, mély fájdalommal jelentik a forrón szeretett anya, nagyanya és anyósnak özv. bisztrai Aáron Józsefné szül. homonnai Dudássy Annának folyó lió 28-án, délelőtt 11 órakor, életének 74-ik évében rövid szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után történt gyászos elhunyták A megboldogult földi része folyó hó 30-án délután 4 órakor fog a róm. kath. egyház szertartása szerint Kölcsey-utcza 16. sz. gyászháztól a Mesterrészi sirkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szentmise áldozat folyó hó 31-én reggel 8 órakor fog az Egek Urának bemutattatni. Nagykároly, 1910. május 28. Áldás és béke lengjen porai feletti Makai József fia temetk. vállalata. Nagykárolyi Petőfi nyomda r. t.

Next

/
Thumbnails
Contents