Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1989

1989. február 20., Főiskolai tanács rendkívüli ülése - 1. Javaslat a Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola önálló egyetemmé szervezésére. Előterjeszti: Dr. Kiscelli László - 2. A SZIKTMF véleménye A műszaki felsőoktatás tantervi irányelvei című vitaanyagról és a tantervkészítés aktuális feladatai. Előterjeszti: Dr. Rab Károly - 3. Intézet és tanszékek elnevezésének megváltoztatása Előterjeszti: Dr. Horváth András - 4. Szerződéses munkák szabályzatának módosítása. Előterjeszti: Dr. Koren Csaba - 5. Oktatói továbbképzési támogatások szabályzata. Előterjeszti. Dr. Vasvári István. - 6. Szabályzat a főiskolai dolgozók lakásépítésének és lakásvásárlásának munkáltatói támogatásáról. Előterjeszti: Dr. Horváth Károly - 7. Oktatói kilépések elemzése. Előterjeszti. Dr. Vasvári István - 8. Egyebek

Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola 03-223/1989. Jegyzőkönyv készült. a Főiskolai Tanács 1989. február 20—án megtai'tott, rendkívüli üléséről A Faiskolai Tanács a napirendben szereplő előterjesztéseket tárgyalta a meghívóban szereplő sorrendtől eltérően. A jegyzőkönyvben a jobb áttekinthetőség érdekében az eredetileg kiküldött sorrendben ismertetjük a Főiskolai Tanács határozatait, megjegyzéseit. Az I., II. és VIII. napirendek tárgyalásakor a főigazgató vezette az ülést. A III—VI. napirendek tárgyalásakor dr. Szekeres Tamás elnökölt. Napirend: 1. Javaslat a Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola önálló egyetemmé szervezésére Előterjeszti: Dr. Kiscelli László IT. A SZIKTMF véleménye “A műszaki felsőoktatás tantervi ii'ánvelvei" című vitaanyagról és a tantervkészítés aktuális feladatai Előterjeszti: Dr. Rab Károly III. Intézet és tanszékek elnevezésének megváltoztatása Előtér jeszti: Dr. Horváth András IV. Szerződéses munkák szabályzatának módosítása Előterjeszti: Dr. Korén Csaba V. Oktatói továbbképzési támogatások szabályzata Előtér jeszti. Dr. Vasvári István VI. ^ Szabályzat a főiskolai dolgozók lakásépítésének és lakásvásárlásának munkáltatói támogatásáról Előterjeszti: Dr. Horváth Károly VII. Oktatói kilépések elemzése Előterjeszti. Dr. Vasvári István VIII. Egyebek A Főiskolai Tanács a napirenddel egyetértett. I. Javaslat a Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki ónálló egyetemmé szervezésére Elotcrjeszti: Dr. Kiscelli László . Ha tár oza t . .4 Főiskolai Tanács a vitában elhangzott kiegészítésekkel — és azzal, hogy a Javaslathoz készüljön egy tablázatsor, amely a főiskola fontosabb adatait mutatja be - egyetért^ hogy az MM~nél kezdeményezzük a főiskola egyetemmé t. ö r t énő át s zer ve zésé t .

Next

/
Thumbnails
Contents