Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1988

1988. január 11., Főiskolai tanács rendkívüli ülése - 1. Javaslat a Munkaügyi Szabályzat módosítására Előterjeszti: Dr. Kiscelli László - 2. Intézkedési terv az MM komplex vizsgálat megállapításainak végrehajtására. Előterjeszti: Dr. Kiscelli László - 3. Javaslat a szaküzemmérnöki és tanfolyami óra és megbízási dijak módosítására. Előterjeszti: Fodor László - 4. Egyebek

A Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki F'őiskoia 03-19/1988. Jegyzőkönyv Készüli, a Főiskolai Tanács 1988. üléséről január 11 —i rendkívüli A főigazgató a napirendek tárgyalása előtt átadta dr. Horváth Károly részére a művelődési miniszterhelyettes által aláirt megbízólevelet, mely szerint 1992. december 31—ig főtitkárnak nevezi ki a SZIKTMF—re. A főigazgató a meghívóban szereplő napirendet javasolta megtárgyalni. Napirend . ... I. Javaslat a Munkaügyi Szabályzat módosítására Előterjeszti: Dr. Kiscelli László II. Intézkedési terv az MM komplex vizsgálat megállapításainak végrehajtására Előterjeszti: Dr. Kiscelli László III. Javaslat a szaküzemmérnöki és tanfolyami óra és megbízási dijak módositására Előterjeszti: Fodor László IV. Egyebek I. Javaslat a Munkaügyi Szabályzat módositására Előterjeszti: Dr. Kiscelli László Dr. Kiscelli László főigazgató az alábbi módosítást terjesztette elő a kiküldött Írásos anyaghoz:- az előterjesztés 3. oldalának 5/ pontját töröljük, — a 10. oldalon szereplő 6/ pont az alábbi mondattal egészül ki: "A gépkocsivezetőknél rendszeresen jelentkező túlóra dij bruttósítása szükséges az éves 61 óra/hó mértékéig” Dr. Qócsa Károly javasolta, hogy a 8. sz. melléklet b/ változatában törlésre kerüljön az a kikötés, hogy a dijak^nagysága nem különbözhet a szervezeti egységen belül. Az elnöklő főigazgató a javaslatot c/ változatnak minősítette.- 1 -I

Next

/
Thumbnails
Contents